Pozemkové spoločenstvo, Lesné spoločenstvo Humence